• Sauna volných míst 45
 • Počet lidí v areálu 0
22. listopadu 2021

PRAVIDLA VSTUPU

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ – PODMÍNKY VSTUPU

Všechny vstupující osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a prokážou, s výjimkou děti do 12 let věku nebo organizovaných dětských skupin do max. počtu 20 dětí* nebo školních kolektivů v rámci výuky nebo dětských neměnných kolektivů* v rámci pravidelných aktivit, že splňují podmínky:

 

 • a) osoba byla očkována proti covid-19 a doloží, že od dokončeného očkování uplynulo nejméně 14 dnů; nebo
 • b) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • c) osoba aboslvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem jde-li o:
 • c1) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
 • c2) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) osahujícím výslovně uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
 • c3) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud:
 • - od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schematu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen "SPC") ke dni prokázání této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
 • - v případě dvoudávkového schematu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
 • - od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schematu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů;
 • - od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schematu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů;

*U dětských skupin musí organizátor vést evidenci účastníků pro případné epidemiologické šetření.

 

DÁLE PROSÍME DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÁ OPATŘENÍ:

 1. Při jakémkoliv projevu infekčního onemocnění nebo podezření na něj - nevstupujte do areálu!
 2. Před vstupem do areálu si nasaďte roušku, dezinfikujte si ruce!
 3. Na pokladně upřednostníme bezhotovostní platbu.
 4. Dodržujte hygienická opatření a chovejte se k ostatním návštěvníkům ohleduplně.
 5. V šatně si roušku odložte do skřínky, při skončení čerpání služby si ji při odchodu v šatně opět nasaďte.
 6. V celém areálu doporučujeme dodržovat odstup 1,5 m od jiných osob, a to i při vstupu nebo odchodu z areálu.
 7. Neprodlužujte svůj pobyt ve společných prostorách, jakmile je to možné, opsťte prostory plaveckého stadionu.

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PŘI VSTUPU DO ŠATEN A SPCH A POBYTU V NICH:

 1. Při vstupu do šatny si vydezinfikujte ruce. Vyberte si volnou skřínku a dodržujte doporučenou bezpečnou vzdálenost (min. 1,5 m) od nejbližších přítomných osob. Jestliže jsou sice volné skřínky, ale někdo u nich právě stojí, vyčkejte v bezpečné vzdálenosti dokud Vám neuvolní prostor! Při odchodu nechte dvířka skříky pootevřená, aby se ostatní lépe orientovali v dostupných volných skřínkách.
 2. Při vstupu do společných šaten musí trenér koordinovat postupné vstupy i výstupy svěřenců, aby mezi nimi byly dodrženy odstupy 1,5 m. Trenér musí zamezit shlukování osob.
 3. Pokud jsou sprchy obsazené, vyčkejte prosím v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.
 4. Buďte prosím ohleduplní, pobyt v šatnách, sprchách a dalších společných prostorech omezte jen na nezbytnou dobu.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!