• Sauna volných míst 45
 • Počet lidí v areálu 4
Aktualizováno 30. 9. 2021
 

PODMÍNKY VSTUPU

Vstupující osoba nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19 a prokáže, s výjimkou dětí do 6 let věku nebo organizovaných dětských skupin do max. počtu 20 dětí* nebo školních kolektivů v rámci výuky nebo dětských neměnných kolektivů* v rámci pravidelných aktivit, že splňuje podmínky:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní (RAT) s negativním výsledkem, který provedl zdravotník, nebo
 3. osoba byla očkována proti covid-19 a doloží, že od dokončeného očkování uplynulo nejméně 14 dnů; nebo
 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní, nebo
 5. osoba na místě podstoupí RAT, který je určen pro sebetestování nebo povolený k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, obdobně platí, pokud se osoba na místě prokáže, že podstoupila RAT za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem a prokáže se potvrzením poskytovatele zdrav. služeb.

*U dětských skupin musí organizátor vést evidenci účastníků pro případné epidemiologické šetření.

 

DÁLE PROSÍM DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÁ OPATŘENÍ:

 • Při jakémkoliv projevu infekčního onemocnění nebo podezření na něj – nevstupujte do areálu!
 • Před vstupem do areálu si nasaďte roušku, dezinfikujte si ruce!
 • Na pokladně upřednostníme bezhotovostní platbu
 • Dodržujte hygienická opatření a chovejte se k ostatním návštěvníkům ohleduplně
 • V šatně si roušku odložte do skříňky, po skončení čerpání služby si ji při odchodu v šatně opět nasaďte
 • V celém areálu doporučujeme dodržovat odstup 1,5 metru od jiných osob a to i při vstupu nebo odchodu z areálu
 • Neprodlužujte svůj pobyt ve společných prostorách, jakmile je to možné, opusťte prostory PSO

 

Mimořádná opatření při vstupu do šaten a sprch a pobytu v nich:

 • Při vstupu do šatny si vydezinfikujte ruce. Vyberte si volnou skříňku a dodržujte doporučenou bezpečnou vzdálenost (min. 1,5 m) od nejbližších přítomných osob. Jestliže jsou sice volné skříňky, ale někdo u nich právě stojí, vyčkejte v bezpečné vzdálenosti, dokud Vám neuvolní prostor! Při odchodu nechte dvířka skříňky pootevřená, aby se ostatní lépe orientovali v dostupných volných skříňkách.
 • Při vstupu do společných šaten musí trenér koordinovat postupné vstupy i výstupy svěřenců, aby mezi nimi byly dodrženy odstupy 1,5 metru při převlékání, vstupu i výstupu. Trenér musí zamezit shlukování osob.
 • Pokud jsou sprchy obsazené, vyčkejte prosím v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.
 • Buďte ohleduplní, pobyt v šatnách a sprchách omezte jen na nezbytnou dobu.