• Sauna volných míst 30
 • Počet lidí v areálu 0

Aktuální epidemická opatření:

Aktualizováno 1. 12. 2020 pro plánované obnovení provozu od 4. 12. 2020.
 
 • Při jakémkoliv projevu infekčního onemocnění nebo podezření na něj – nevstupujte do areálu!
 • Před vstupem do areálu si nasaďte roušku, dezinfikujte si ruce!
 • Na pokladně upřednostníme bezhotovostní platbu
 • Dodržujte hygienická opatření a chovejte se k ostatním návštěvníkům ohleduplně
 • V šatně si roušku odložte do skříňky, po skončení čerpání služby si ji při odchodu v šatně opět nasaďte
 • V celém areálu doporučujeme dodržovat odstup 2 metry od jiných osob a to i při vstupu nebo odchodu z areálu
 • Neprodlužujte svůj pobyt ve společných prostorách, jakmile je to možné, opusťte prostory PSO


Mimořádná opatření při vstupu do šaten a sprch a pobytu v nich:

 • Při vstupu do šatny si vydezinfikujte ruce. Vyberte si volnou skříňku a dodržujte doporučenou bezpečnou vzdálenost (min. 2 m) od nejbližších přítomných osob. Jestliže jsou sice volné skříňky, ale někdo u nich právě stojí, vyčkejte v bezpečné vzdálenosti, dokud Vám neuvolní prostor! Při odchodu nechte dvířka skříňky pootevřená, aby se ostatní lépe orientovali v dostupných volných skříňkách.
 • Při vstupu do společných šaten musí trenér koordinovat postupné vstupy i výstupy svěřenců, aby mezi nimi byly dodrženy odstupy 2 metry při převlékání, vstupu i výstupu. Trenér musí zamezit shlukování osob.
 • Pokud jsou sprchy obsazené, vyčkejte prosím v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.
 • Buďte ohleduplní, pobyt v šatnách a sprchách omezte jen na nezbytnou dobu.

 

Omezení jednotlivých částí areálu:


Návštěvník krytého areálu bude mít k dispozici tato zařízení:

 • plavecký bazén (50 m)
 • dětský bazén
 • vnitřní šatny, WC
 • sauna
 
Mimo provoz budou do odvolání tato zařízení:
 • whirpool
 • tobogán
 • parní komory
OMEZENÍ PROVOZU PLAVECKÉHO STADIONU

Vážení zákazníci, z důvodu mimořádných opatření je Plavecký stadion včetně Delfínka uzavřen. Platí DO ODVOLÁNÍ. Prodej služeb a následně jejich čerpání umožníme, jakmile nám to vládní opatření dovolí. V případě jakýchkoliv změn Vás budeme průběžně informovat na facebooku a webových stránkách. Těšíme se na setkání!