• Sauna volných míst 0
 • Počet lidí v areálu 0

Aktuální epidemická opatření:

Aktualizováno 6. 6. 2021 pro plánované obnovení provozu od 7. 6. 2021.
 
 • Při jakémkoliv projevu infekčního onemocnění nebo podezření na něj – nevstupujte do areálu!
 • Před vstupem do areálu si nasaďte roušku, dezinfikujte si ruce!
 • Na pokladně upřednostníme bezhotovostní platbu
 • Dodržujte hygienická opatření a chovejte se k ostatním návštěvníkům ohleduplně
 • V šatně si roušku odložte do skříňky, po skončení čerpání služby si ji při odchodu v šatně opět nasaďte
 • V celém areálu doporučujeme dodržovat odstup 2 metry od jiných osob a to i při vstupu nebo odchodu z areálu
 • Neprodlužujte svůj pobyt ve společných prostorách, jakmile je to možné, opusťte prostory PSO


Mimořádná opatření při vstupu do šaten a sprch a pobytu v nich:

 • Při vstupu do šatny si vydezinfikujte ruce. Vyberte si volnou skříňku a dodržujte doporučenou bezpečnou vzdálenost (min. 2 m) od nejbližších přítomných osob. Jestliže jsou sice volné skříňky, ale někdo u nich právě stojí, vyčkejte v bezpečné vzdálenosti, dokud Vám neuvolní prostor! Při odchodu nechte dvířka skříňky pootevřená, aby se ostatní lépe orientovali v dostupných volných skříňkách.
 • Při vstupu do společných šaten musí trenér koordinovat postupné vstupy i výstupy svěřenců, aby mezi nimi byly dodrženy odstupy 2 metry při převlékání, vstupu i výstupu. Trenér musí zamezit shlukování osob.
 • Pokud jsou sprchy obsazené, vyčkejte prosím v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.
 • Buďte ohleduplní, pobyt v šatnách a sprchách omezte jen na nezbytnou dobu.

 

Omezení jednotlivých částí areálu:


Návštěvník krytého areálu bude mít k dispozici tato zařízení:

 • plavecký bazén (50 m)
 • dětský bazén
 • vnitřní šatny, WC
 • sauna
 • whirlpool
 • tobogán
 • parní komory