• Sauna volných míst 12
 • Počet lidí v areálu 43

POWER JOGA

Nejedná se o jógu v pravém smyslu slova, ale o cvičební styl, jehož základní pozice jsou z klasické jógy převzaty. Tyto pozice jsou však prováděny silově a dynamicky. Při správném provedení jsou během lekce protaženy a posíleny hlavní svalové skupiny, ale též hluboce uložené svaly břišní a zádové a svaly pánevního dna. Powerjóga tak pozitivně působí na rozvoj síly a flexibility. Vyrovnává svalové dysbalance a zlepšuje celkové postavení těla. Rozvíjí fyzickou i psychickou kondici, udržuje tělo i mysl v harmonii, zlepšuje soustředění a koncentraci. Při cvičení se klade důraz na správné dýchání, zpevnění těla a koncentraci.

Několik doporučení před power jógou:

 • přibližně 2–3 hodiny před cvičením nejíst těžká jídla
 • vhodné pohodlné oblečení
 • cvičit naboso, bez ponožek
 • pořídit si vlastní protiskluznou podložku
 • vyjmout si tvrdší kontaktní čočky
 • nepřepínat své síly, žádné pozice neprovádět přes bolest
 • postupovat krok po kroku, od jednodušších pozic po náročnější
 • na relaxaci v závěru lekce mít mikinu, eventuelně ponožky
 • cvičení je určené pro zdravé osoby

 

CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI

Fitball, pushball, bodyball, gymnastic ball, rehaball


Cvičení na velkém míči je účinné, zábavné a má blahodárný vliv na celé tělo i duši. Pohupováním v sedu a cíleným cvičením v různých vratkých polohách zapojuje cvičící aktivně svaly celého těla. K vyrovnání svalové dysbalance posiluje oslabené svaly a protahuje svaly zkrácené. Balančním dynamickým a statickým cvičením aktivně zatěžuje zejména hluboké zádové svaly, které uvolňuje, protahuje a posiluje.
Kvalitně a naprosto jedinečně cvičení na míči rozvíjí schopnost rovnováhy, která je důležitou složkou naší obratnosti. Zásluhou pohybové všestrannosti nepřetržitě procvičuje stabilizaci páteře a preventivně předchází bolestem zad. Cvičení je vhodné pro začátečníky i pokročilé bez rozdílů věku. Výběr a technika cvičení se snadno přizpůsobí pohybovým schopnostem každého jedince všech věkových kategorií.

Výhody využití míče při cvičení:

 • Vhodný pro sportovce se specializací (tenis, cyklistika, apod.) pro vyrovnání jednostranné zátěže; velmi efektivní pomůcka při kondičním cvičení.
 • Vhodný pro účinný a rychlý rozvoj pohybových schopností (síla, pohyblivost, obratnost, rovnováha). 
 • Zlepšení funkce vnitřních orgánů, posílení svalů celého těla, rozvoj kloubní pohyblivosti
 • Odstranění stresů, bolestí hlavy, aj.
 • Relaxační pomůcka do domácnosti – na míči mohou cvičit (sedět) všichni členové rodiny od vnoučat až po babičku a dědečka.
 • Vhodné náčiní v době těhotenství, v rekonvalescenci a při některých zdravotních omezeních, avšak vždy až po poradě s lékařem odborníkem!

 

STEPAEROBIC

Lekce stepaerobicu jsou zaměřené na nácvik a následné cvičení sestavy (sestav) složených ze základních cvičebních prvků vycházejících z vystupování a sestupování na step (případně i prvků okolo stepu). Sestavy mohou mít výrazný taneční nebo naopak silový charakter. Jednotlivé choreografie mohou být různě náročné a případně zaměřené na vybrané svalové skupiny. Při vystupování a sestupování na step jsou však primárně zatíženy a tím i formovány zejména svaly hýždí a stehen.

Pro zatížení ostatních svalových partií volí cvičitelka doplňující prvky (pohyby), které jsou buď součástí choreografie (např. pohyby paží) a činí tak tuto choreografii náročnější nebo jsou součástí samostatného posilovacího bloku – zpravidla na konci lekce. Náročnost cvičení je možné rovněž ovlivnit nastavením výšky stupínku (2 úrovně). Cvičení má silově vytrvalostní charakter a je vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Začátečníkům doporučujeme zvolit základní výšku stupínku, zpočátku se soustředit pouze na správnou techniku práce se stepem a třeba i vynechat práci paží. U náročnějších prvků zvolit jednodušší variantu. Pokročilé choreografie mohou být pro úplné začátečníky nejprve náročné, ale při pravidelných návštěvách přichází zlepšení velice rychle. Pokročilí cvičenci mohou zvolit vyšší úroveň stepu a zvýšit si tak náročnost lekce.

 

POSILOVÁNÍ NA STEPECH

Lekce posilování na stepech jsou tak jako lekce posilovací zaměřeny především na rozvoj síly a silové vytrvalosti, liší se však způsobem provedení – po celou dobu lekce cvičící vystupuje na stupínek.

Lekce obsahují jen velice jednoduché choreografie (nebo žádné), po úvodním zahřátí a protažení (soubor jednoduchých protahovacích a posilovacích prvků prováděných bez zátěže) cvičitelka vede lekci tak, aby postupně zatížila zvolené svalové partie. Při vystupování na stupínek jsou nejvíce zatíženy a tím pádem i tvarovány svaly hýždí a dolních končetin – zejména stehenní svaly. Při cvičení pak cvičitelka volí další doplňující prvky tak, aby zátěž byla souměrná (zapojení horních končetin, břišních svalů, zad).

Cvičení může být prováděno jen prostřednictvím váhy vlastního těla a vystupování na stupínek nebo s využitím různých druhů cvičebního náčiní (různé druhy gum /liší se délkou, odporem, materiálem/, činky 0,5kg nebo 1kg, zátěžové tyče o váze 4,7kg nebo dřevěné tyče 0,5kg, overbally /malé měkké míče/). Náročnost cvičení si zákazník může zvolit sám.

Začátečníkům doporučujeme cvičit zpočátku bez zátěže, soustředit se na vystupování na step a správné provedení jednotlivých prvků a případně si zkrátit jednotlivé série daných prvků nebo si odpočinout. S nárůstem jistoty a kondice si pak zátěž postupně zařazovat. Pokročilí si zátěž dávkují podle pokynů cvičitelky nebo jejich aktuálních možností.

 

POSILOVÁNÍ

Posilovací lekce jsou zaměřeny především na rozvoj síly a silové vytrvalosti.

Lekce neobsahují žádné choreografie. Po úvodním zahřátí a protažení (soubor jednoduchých protahovacích a posilovacích prvků prováděných bez zátěže) cvičitelka vede lekci tak, aby postupně zatížila zvolené svalové partie a zatížení tak bylo souměrné pro pravidelné návštěvníky.
Cvičení může být prováděno jen prostřednictvím váhy vlastního těla nebo s využitím různých druhů cvičebního náčiní (různé druhy gum, činky 0,5kg nebo 1kg, zátěžové tyče o váze 4,7kg nebo dřevěné tyče 0,5kg, overbally). Náročnost cvičení si zákazník může zvolit sám.

Začátečníkům doporučujeme cvičit zpočátku bez zátěže, soustředit se na správné provedení jednotlivých prvků a případně si zkrátit jednotlivé série daných prvků nebo si odpočinout. S nárůstem jistoty a kondice si pak zátěž postupně zařazovat. Pokročilí si zátěž dávkují podle pokynů cvičitelky nebo jejich aktuálních možností.