• Sauna volných míst 31
 • Počet lidí v areálu 29

Pro koho je výcvik určen:

 • pro všechny osoby starší 18 let, které:
 • umí plavat (ovládají minimálně 2 plavecké způsoby, kterými uplavou alespoň 100 m),
 • chtějí si zdokonalit technické provedení stávajících plaveckých způsobů a dalších plaveckých dovedností (případně se naučit nové)
 • chtějí si navýšit kondici prostřednictvím plavání.

Osoby mladší 18 let se mohou tohoto typu plavání zúčastnit pouze se souhlasem trenéra a souhlasem rodičů, který doloží „Prohlášením zákonného zástupce“.

 

Náplň kurzu:

Kurz je obecně zaměřen zejména na zdokonalení stávajících plaveckých způsobů a plaveckých dovedností, rozvoj kondice a případně na nácvik nových dovedností (základních). Míra nácviku dalších dovedností závisí na počáteční úrovni dovedností, celkové kondici a schopnostech každého klienta.

 

Nácvik základních dovedností:

 • kraul (kraulové nohy, paže),
 • znak (znakové nohy, paže),
 • prsa (prsové nohy, paže),
 • plavecký způsob motýlek (různé modifikace nácviku),
 • plavecké obrátky, 
 • dýchání u jednotlivých plaveckých způsobů,
 • startovní skok,
 • plavání pod vodou,
 • pády do vody

 

Doporučené vybavení

plavky

protiskluzová obuv

plavecké brýle

plavecká čepice

hygienické potřeby

ručník

nápoj

 

JAK SE NA KURZ MOHU ZAPSAT:

Zápisy do kurzu probíhají na pokladně Plaveckého stadionu. Podrobné informace podá zájemci pokladní Plaveckého stadionu nebo přímo cvičitel daného kurzu.

 

Aktuální rozpis kurzů:

den

od – do

čas

lekcí

cena

vede

poznámka

PO

12. 9. – 19. 12.

19.30 – 20.30

15x

2400,-

Nela*

 

ST

14. 9. – 21. 12.

19.30 – 20.30

14x

2240,-

Luděk*

 

* změna trenéra během kurzu je vyhrazena

Každý účastník kurzu má povinnost seznámit se před zahájením první lekce kurzu s Návštěvním řádem Plaveckého stadionu v Olomouci a také s Podmínkami poskytování služeb a pokyny pro účastníky kurzu kondičního plavání od vedením trenéra (viz níže).