• Sauna volných míst 45
 • Počet lidí v areálu 0

Pro koho je výcvik určen:

 • pro všechny osoby starší 18 let, které:
 • umí plavat (ovládají minimálně 2 plavecké způsoby, kterými uplavou alespoň 100 m),
 • chtějí si zdokonalit technické provedení stávajících plaveckých způsobů a dalších plaveckých dovedností (případně se naučit nové)
 • chtějí si navýšit kondici prostřednictvím plavání.

Osoby mladší 18 let se mohou tohoto typu plavání zúčastnit pouze se souhlasem trenéra a souhlasem rodičů, který doloží „Prohlášením zákonného zástupce“.

 

Náplň kurzu:

Kurz je obecně zaměřen zejména na zdokonalení stávajících plaveckých způsobů a plaveckých dovedností, rozvoj kondice a případně na nácvik nových dovedností (základních). Míra nácviku dalších dovedností závisí na počáteční úrovni dovedností, celkové kondici a schopnostech každého klienta.

 

Nácvik základních dovedností:

 • kraul (kraulové nohy, paže),
 • znak (znakové nohy, paže),
 • prsa (prsové nohy, paže),
 • plavecký způsob motýlek (různé modifikace nácviku),
 • plavecké obrátky, 
 • dýchání u jednotlivých plaveckých způsobů,
 • startovní skok,
 • plavání pod vodou,
 • pády do vody

 

Doporučené vybavení

plavky

protiskluzová obuv

plavecké brýle

plavecká čepice

hygienické potřeby

ručník

nápoj

 

JAK SE NA KURZ MOHU ZAPSAT:

Zápisy do kurzu probíhají na pokladně Plaveckého stadionu. Podrobné informace podá zájemci pokladní Plaveckého stadionu nebo přímo cvičitel daného kurzu.

Každý účastník kurzu má povinnost seznámit se před zahájením první lekce kurzu s Návštěvním řádem Plaveckého stadionu v Olomouci a také s Podmínkami poskytování služeb a pokyny pro účastníky kurzu kondičního plavání od vedením trenéra (viz níže).