• Sauna volných míst 35
  • Počet lidí v areálu 20

Pro koho je výcvik určen:

  • všem osobám starší 15 let, které:
  • neumí vůbec plavat, mají strach z vody nebo mají ostych přiznat, že neumí v dospělém věku plavat,
  • nezvládají zatím ani základní plavecké dovednosti (dýchání do vody, skok do vody, splývání atp.), ale chtějí se je naučit, chtějí pokračovat v nácviku dalších plaveckých dovedností a nakonec se naučit plavat,
  • plavat umí, ale jejich plavecké způsoby (nebo často jen plavecký způsob prsa) jsou technicky velmi nedokonalé; v kombinaci s nízkou kondicí pak zvládnou plavání jen na krátké vzdálenosti (zpravidla plavou vždy jen u okraje bazénu nebo tam, kde dosáhnou nohama na dno)
  • chtějí zdokonalit svoje stávající dovednosti, rozšířit je a zlepšit svoji kondici.

 

Náplň kurzu:

Výcvik probíhá v hloubce 140 cm, zákazník běžného vzrůstu tak snadno dosáhne na dno.

Při výcviku mohou být používány plavecké pomůcky (desky, kruhy, aqua pásy). Všechny používané pomůcky obdrží zákazník od cvičitele před zahájením daného cvičení, po skončení lekce musí zákazník všechny pomůcky nepoškozené vrátit.
Pokud zákazník během lekce zjistí, že je zátěž nad jeho síly, přeruší výcvik a odpočívá ve vodě nebo může opustit bazén a odpočívat na břehu.

 

Dvě úrovně kurzu:

Plavecký výcvik probíhá pouze formou kurzu a může být rozdělen do 2 úrovní:

  • Úroveň 1: výcvik základních plaveckých dovedností (dýchání do vody, jednoduché skoky, splývání na břiše, splývání na zádech atp.), výcvik základů jednoho vybraného plaveckého způsobu, výcvik základů dalších plaveckých způsobů
  • Úroveň 2: zdokonalování získaných dovedností, zdokonalování naučených plaveckých způsobů, rozvíjení kondice

Cvičitel vždy přizpůsobuje náplň lekce aktuálním schopnostem a dovednostem účastníků kurzu. 

 

Doporučené vybavení:

plavky

protiskluzová obuv

plavecké brýle

plavecká čepice

hygienické potřeby

ručník

nápoj

 

Jak se na kurz mohu zapsat:

Zápisy do kurzu probíhají na pokladně Plaveckého stadionu. Podrobné informace podá zájemci pokladní Plaveckého stadionu nebo přímo cvičitel daného kurzu.

 

Aktuální rozpis kurzů:

den

od – do

čas

lekcí

cena

vede

poznámka

ÚT

13. 9. – 20. 12.

19.30 – 20.30

15x

2400,-

Nela*

 

* změna trenéra/ky během kurzu vyhrazena

Před první návštěvou se prosím seznamte s Návštěvním řádem Plaveckého stadionu a Podmínkami poskytování služeb a pokyny pro účastníky kurzu plaveckého výcviku pro dospělé neplavce (viz níže).