• Sauna volných míst 31
 • Počet lidí v areálu 32
28. února 2021

Plavecké kurzy vedené cvičitelem

Vážení návštěvníci,

plavání vedené cvičitelem nabízíme v kurzech:

 • Plavání pro neplavce
 • Plavání pro zdraví a kondici pro děti od 10 let
 • Kondiční plavání pod vedením trenéra

Zápisy do kurzů "leden - březen 2023" budou spuštěny od 14. listopadu 2022 na recepci Plaveckého stadionu Olomouc.

 

PLAVECKÝ VÝCVIK PRO NEPLAVCE

Plavecký výcvik pro neplavce je určen všem osobám starším 15 let, které:

 • Neumí vůbec plavat, mají strach z vody nebo mají ostych přiznat, že neumí v dospělém věku plavat. Nezvládají zatím ani základní plavecké dovednosti (dýchání do vody, skok do vody, splývání atp.), ale chtějí se je naučit, chtějí pokračovat v nácviku dalších plaveckých dovedností, a nakonec se naučit plavat.
 • Plavat umí, ale jejich plavecké způsoby (nebo často jen plavecký způsob prsa) jsou technicky velmi nedokonalé. V kombinaci s nízkou kondicí pak zvládnou plavání jen na krátké vzdálenosti. Zpravidla plavou vždy jen u okraje bazénu nebo tam, kde dosáhnou nohama na dno. Tito zájemci chtějí zdokonalit svoje stávající dovednosti, rozšířit je a zlepšit svoji kondici.

Probíhá v hloubce 140 cm, zákazník běžného vzrůstu tak snadno dosáhne na dno.

Při výcviku mohou být používány plavecké pomůcky (desky, kruhy, aqua pásy). Všechny používané pomůcky obdrží zákazník od cvičitele před zahájením daného cvičení, po skončení lekce musí zákazník všechny pomůcky nepoškozené vrátit.
Pokud zákazník během lekce zjistí, že je zátěž nad jeho síly, přeruší výcvik a odpočívá ve vodě nebo může opustit bazén a odpočívat na břehu.

Plavecký výcvik probíhá pouze formou kurzu a může být rozdělen do 2 úrovní:

 • Úroveň 1: výcvik základních plaveckých dovedností (dýchání do vody, jednoduché skoky, splývání na břiše, splývání na zádech atp.), výcvik základů jednoho vybraného plaveckého způsobu, výcvik základů dalších plaveckých způsobů
 • Úroveň 2: zdokonalování získaných dovedností, zdokonalování naučených plaveckých způsobů, rozvíjení kondice

Cvičitel vždy přizpůsobuje náplň lekce aktuálním schopnostem a dovednostem účastníků kurzu. 
Zápisy do kurzu probíhají na pokladně Plaveckého stadionu. Podrobné informace podá zájemci pokladní Plaveckého stadionu nebo přímo cvičitel daného kurzu.

Doporučené vybavení:

 • sportovní plavky – pro ženy jsou vhodnější plavky vcelku, pro muže nejsou povoleny plavky typu „bermudy“ (šortky),
 • protiskluzná obuv pro chůzi ve vodní zóně,
 • plavecké brýle (ne potápěčské),
 • dlouhé vlasy doporučujeme sepnout nebo používat plaveckou čepici,
 • hygienické potřeby,
 • ručník (případně župan)

Před první návštěvou se prosím seznamte s Návštěvním řádem Plaveckého stadionu a Podmínkami poskytování služeb a pokyny pro účastníky kurzu plaveckého výcviku pro dospělé neplavce.

Aktuální rozpis kurzů:

den

od – do

čas

lekcí

cena

vede

poznámka

ÚT

13. 9. – 20. 12.

19.30 – 20.30

15x

2400,-

Nela*

 

 

 

PLAVÁNÍ PRO ZDRAVÍ A KONDICI pro zájemce od 10 let

Je určeno zájemcům ve věku od 10 let do cca 15 let, kterým jejich zdravotní stav umožňuje pravidelnou pohybovou aktivitu ve vodě (plavání, cvičení), umí plavat (ovládají min. 2 plavecké způsoby, kterými uplavou alespoň 50 m), chtějí si zdokonalit technické provedení stávajících plaveckých způsobů a dalších plaveckých dovedností (případně se naučit nové), chtějí si navýšit kondici a zlepšit držení těla prostřednictvím plavání.

Zájemci ve věku od 10 do 14 let se plavání mohou zúčastnit pouze s potvrzeným souhlasem rodičů. U zájemců starších 15 ti let lze na místo potvrzeného souhlasu rodičů předložit potvrzení lékaře.

Náplň kurzu: je zaměřena zejména na zdokonalení stávajících plaveckých způsobů a dovedností, rozvoj kondice a případně na nácvik nových dovedností (základních). Míra nácviku dalších dovedností závisí na počáteční úrovni dovedností, celkové kondici a schopnostech každého klienta.

Nácvik základních dovedností: kraul (kraulové nohy, paže), znak (znakové nohy, paže), prsa (prsové nohy, paže), dýchání u jednotlivých plaveckých způsobů, startovní skok, plavání pod vodou, vybrané posilovací, protahovací nebo relaxační prvky, a další.
Nácvik dalších dovedností: plavecký způsob motýlek (různé modifikace nácviku), plavecké obrátky apod.

S sebou

 • sportovní plavky – pro dívky jsou vhodnější plavky vcelku, pro chlapce nejsou povoleny plavky typu „bermudy“,
 • protiskluzná obuv pro chůzi ve vodní zóně,
 • plavecké brýle (ne potápěčské),
 • dlouhé vlasy doporučujeme sepnout nebo používat plaveckou čepici,
 • hygienické potřeby,
 • ručník (případně župan),
 • případný nápoj v nerozbitné plastové láhvi

Před první návštěvou se klienti a jejich zákonní zástupci musí seznámit s Návštěvním řádem Plaveckého stadionu a s pokyny pro PLAVÁNÍ PRO ZDRAVÍ A KONDICI.

Aktuální rozpis kurzů:

den

od – do

čas

lekcí

cena

vede

poznámka

PO

12. 9. – 19. 12.

18.30 – 19.30

15x

2400,-

Nela*

 

ÚT

13. 9. – 20. 12.

18.30 – 19.30

15x

2400,-

Nela*

 

ST

14. 9. – 21. 12.

16.00 – 17.00

13x

2080,-

Jana*

 

ČT

8. 9. – 15. 12.

18.30 – 19.30

13x

2080,-

Veronika*

 

 

KONDIČNÍ PLAVÁNÍ POD VEDENÍM TRENÉRA

Kondiční plavání je určeno zdravým osobám starším 18 let, které umí plavat (ovládají minimálně 2 plavecké způsoby, kterými uplavou alespoň 100 m), chtějí si zdokonalit technické provedení stávajících plaveckých způsobů a dalších plaveckých dovedností (případně se naučit nové) a chtějí si navýšit kondici prostřednictvím plavání.

Osoby mladší 18 let se mohou tohoto typu plavání zúčastnit pouze se souhlasem trenéra a souhlasem rodičů, který doloží „Prohlášením zákonného zástupce“.

Náplň kurzu: je obecně zaměřena zejména na zdokonalení stávajících plaveckých způsobů a plaveckých dovedností, rozvoj kondice a případně na nácvik nových dovedností (základních). Míra nácviku dalších dovedností závisí na počáteční úrovni dovedností, celkové kondici a schopnostech každého klienta.

Nácvik základních dovedností: kraul (kraulové nohy, paže), znak (znakové nohy, paže), prsa (prsové nohy, paže), dýchání u jednotlivých plaveckých způsobů, startovní skok, plavání pod vodou.

Nácvik dalších dovedností: plavecký způsob motýlek (různé modifikace nácviku), plavecké obrátky u různých plaveckých způsobů, startovní skoky, pády do vody a jiné.

Každý účastník kurzu má povinnost seznámit se před zahájením první lekce kurzu s Návštěvním řádem Plaveckého stadionu v Olomouci a také s Podmínkami poskytování služeb a pokyny pro účastníky kurzu kondičního plavání od vedením trenéra (viz. níže) a řídit se jimi. 

Aktuální rozpis kurzů:

den

od – do

čas

lekcí

cena

vede

poznámka

PO

12. 9. – 19. 12.

19.30 – 20.30

15x

2400,-

Nela*

 

ST

14. 9. – 21. 12.

19.30 – 20.30

14x

2240,-

Luděk*

 

 

* změna trenéra/rky v průběhu kurzu vyhrazena