• Sauna volných míst 40
 • Počet lidí v areálu 35

Možnost parkování

Parkoviště je určeno pro zákazníky Plaveckého stadionu Olomouc (dále jen PSO) a Aquacentra Delfínek (dále jen Delfínek), kteří aktuálně čerpají některou z níže nabízených služeb:

 • veřejné plavání v krytém nebo venkovním bazénu,
 • saunování,
 • vodní kurzy organizované PSO nebo Delfínkem (kurzy plavání kojenců a batolat,
 • předplavecký a plavecký výcvik,
 • plavání pro dospělé neplavce,
 • kondiční plavání pod vedením trenéra,
 • plavání pro zdraví a kondici pro děti od 10 let),
 • kondiční cvičení,
 • cvičení dětí

Účastníci aktivit probíhajících v rámci pronájmu vodní plochy mohou na vyhrazeném parkovišti parkovat pouze v případě, že je krytý bazén (včetně sauny) uzavřen pro veřejnost z důvodu konání sportovní soutěže.


Vyhrazená místa pro vozidla zákazníků jsou označena čísly.
 
Pokud zákazník chce využít možnost parkování na vyhrazeném parkovišti a vyhrazené parkoviště má volnou kapacitu, platí následující pravidla:

 1. Zákazník PSO, který zaparkuje na vyhrazeném parkovišti, informuje o této skutečnosti recepční a vyžádá si kopii dokladu o zaplacení dané služby, na které bude mj. datum, hodina prodeje a čas, který stráví na PSO čerpáním vybrané služby. Po tuto dobu může parkovat na vyhrazeném parkovišti. Tento doklad musí umístit na viditelné místo ve svém voze pro případ kontroly Městskou policií Olomouc (dále jen MpO.).
 2. Abonent PSO, který má zakoupený čip, má následující možnosti:
  Může požádat recepční o vystavení parkovací karty (cena 50,-Kč) na daný kalendářní rok. Tuto kartu zaplatí a obdrží při své další návštěvě PSO. Karta bude označena číslem čipu zákazníka, aby MpO mohla při případné kontrole na pokladně ověřit, že abonent čerpá službu v areálu PSO. Při zneužití karty (parkování mimo dobu čerpání služby) bude tato karta zneplatněna.
  Nebo při návštěvě PSO oznámí recepční, že parkuje na vyhrazeném parkovišti a požádá recepční o parkovací lístek, na kterém bude vyznačen čas předání parkovacího lístku a číslo čipu. Tento lístek musí abonent umístit do svého vozu na viditelné místo, aby MpO mohla při případné kontrole na pokladně PSO ověřit, že abonent čerpá službu v areálu PSO. Tato možnost se týká i zákazníků, kteří čerpají některý z kurzů nabízených PSO.
  Abonenti mohou využívat vyhrazené parkoviště pouze po dobu čerpání služeb PSO (plavání, saunování).
 3. Zákazník Delfínka, který chce parkovat na vyhrazeném parkovišti PSO, musí požádat recepční PSO o vystavení parkovacího lístku a zároveň jí sdělit svoje jméno a typ služby, kterou bude čerpat v Delfínku. Recepční na základě ověřených údajů (jméno zákazníka a typ čerpání služby) předá zákazníkovi parkovací lístek označený časem vydání. Tento časový údaj bude navýšen o 2 hodiny parkovacího limitu. Doba parkování je tak omezena na 2 hodiny. Zákazník musí lístek umístit na viditelné místo ve svém voze pro případ kontroly MpO.

V případě, že je vyhrazené parkoviště již obsazené, nemůže zákazník parkování na vyhrazeném parkovišti nárokovat!
Limit nebo čas uvedený na vydaném dokladu je možné překročit maximálně o 30 minut.

Parkoviště není hlídané ostrahou ani kamerami.