• Sauna volných míst 38
  • Počet lidí v areálu 40

DELFÍNEK – VODNÍ KURZY:

Dotaz: Můžou být s dítětem v bazénu oba rodiče?
Odpověď:
V bazénu může být s dítětem pouze jeden rodič (nebo dospělý doprovod). V průběhu kurzu se ale rodiče mohou střídat po jednotlivých lekcích. Při střídání by ale měl jeden rodič informovat druhého o dosavadním průběhu kurzu (nové prvky, správné způsoby držení dítěte, básničky apod.).
Při plaveckém výcviku je v bazénu dítě již bez rodiče. Rodič však musí dítě na lekci připravit a zajistit hygienu před lekcí (návštěva WC, umýt dítě mýdlem bez plavek, osprchovat, obléknout plavky, upravit dlouhé vlasy). Rodič může průběh lekce sledovat z chodbičky před bazénem. Případně zajišťuje doprovod dítěte na WC v průběhu lekce.

Dotaz: Musím mít v bazénu plaveckou čepici?
Odpověď:
Není to podmínka, ale pro osoby s delšími vlasy (rodiče nebo i děti) je to pohodlnější a praktičtější.

Dotaz: Může mít muž plavky typu „bermudy“? Výrobcem jsou označeny jako plavky a jedná se o značkový výrobek.
Odpověď: Používání tohoto typu plavek není v bazénu Delfínka povoleno. Snažíme se tím předcházet situacím, kdy klienti často takové „plavky“ využívají i pro běžné nošení např. v letním období a následně v nich pak chtějí absolvovat i lekci kojeneckého či batolecího plavání, což je z hygienického hlediska nepřípustné. Zákazem zároveň zamezíme případnému vyplavování zapomenutých papírových kapesníků či jiného materiálu z kapes těchto „plavek“.

Dotaz: Kdy a jak se můžu přihlásit do kurzu?
Odpověď:
Zápisy do základních plaveckých kurzů probíhají průběžně v  rezervačním systému Aquacentra Delfínek. Při online přihlášení se platí záloha 500,- Kč, která je splatná do 24hodin od zapsání do vybraného kurzu. Zahájení kurzu předchází informační schůzka, na které jsou rodičům předány všechny potřebné informace (návštěvní řád, hygienické a bezpečnostní pokyny a další potřebné vstupní informace). Termíny kurzů a zápisů do těchto kurzů jsou k dispozici v rezervačním systému .

Do pozákladních, pokračovacích nebo plaveckých kurzů je možné se zapsat také přes rezeravční systém Aquacentra Delfínek (avšak pouze na zbývající volná místa).
Oznámení o vypsaných kurzech a zápisech najdete na našich stránkách.

Dotaz: Jaké typy služeb poskytujete pro děti?
Odpověď
: Obecně lze říci, že můžeme nabídnout aktivity pro děti od dokončeného 3. měsíce věku (individuální plavání ve vaně), od dokončeného 6. měsíce věku (základní kurz), pro absolventy základního kurzu od věku cca 7 – 8 měsíců nebo děti starší (pozákladní a pokračovací kurzy) a pro děti od 4 let potom několik stupňů plaveckého výcviku. Pro školáky a absolventy plaveckého výcviku na Delfínku nabízíme zdokonalovací plavecký výcvik již na Plaveckém stadionu.
Mimo vodní kurzy nabízíme cvičení dětí s rodiči i samostně. Cvičení je určené pro děti od 1,5 do 3 let s rodiči a pro děti od 3 do 5ti let bez rodičů.

Dotaz: Mám pětileté dítě a chci ho k vám přihlásit do kurzu plavání. Nemá zatím žádné základy.
Odpověď:
Pro takto staré děti nabízíme plavecký výcvik. Ten je rozdělen podle dovedností dětí do několika úrovní - skupin. Úplný začátečník bude zařazen do skupiny „Z“. Plavecké výcviky probíhají denně v odpoledních a podvečerních hodinách. Informace o případném zařazení do kurzu získáte na recepci Delfínka. Jestliže si nejste jistí úrovní plaveckých dovedností vašeho dítěte, kontaktujte přímo vedoucí Plaveckého stadionu nebo některé ze cvičitelek/cvičitelů. Rádi vám poradí.

Dotaz: Jsem přihlášená se svým dítětem do kurzu a máme zaplacenou zálohu. Kurzu se však nemůžu zúčastnit z důvodu nemoci dítěte. Jak mám postupovat?
Odpověď:
Přijďte na recepci Delfínka a odhlaste se z daného kurzu. Pokud se odhlásíte včas a doložíte doklad o zaplacení zálohy (nejpozději 24 hodin před zahájením daného kurzu nebo info schůzky základního kurzu), pak vám recepční vrátí zálohu 500,-Kč.
Z kurzu se můžete omluvit přímo v rezervačním systému Aquacentra Delfínek po uhrazení celého kurzu. Omluva však musí být nejpozději 12 hodin před zahájením kurzu.

Dotaz: Můžou se na naše dítě přijít podívat i prarodiče?
Odpověď
: Samozřejmě můžou, ale nesmí svým chování rušit průběh lekce.

Dotaz: Můžu si omluvené lekce z jednoho kurzu převést do kurzu následujícího a zaplatit potom nižší cenu?
Odpověď
: Litujeme, ale toto není možné. Včas omluvené a dosud nevyčerpané lekce z kurzu můžete čerpat ještě v předem stanoveném období po skončení tohoto kurzu, ale jen formou náhradního plavání  - tzn. účastnit se některé z lekcí místo momentálně nepřítomného stálého účastníka. 
Neomluvené nebo pozdě omluvené lekce není možné nahradit.

Dotaz: V době platnosti kurzu a období určeného pro případné náhrady z tohoto kurzu jsme z různých důvodů nestihli vyčerpat všechny náhrady. Je možné prodloužit období určené pro čerpání náhradních lekcí?
Odpověď: 
Litujeme, ale toto není možné. Prodlužování platnosti pro čerpání náhrad nad rámec předem stanoveného období by bylo na úkor řádných účastníků kurzů v tomto následném období.