• Sauna volných míst 38
 • Počet lidí v areálu 40

Podmínky natáčení v Aquacentru Delfínek

Termíny určené pro natáčení jsou zpracovány vždy 1 měsíc předem a uloženy na recepci Aquacentra Delfínek k nahlédnutí všem zájemcům. V případě zájmu je možné zaslat rozpis termínů mailem.

Podmínky natáčení:

 1. V případě zájmu o některý z termínů se zájemce sám domluví s kameramanem, který si na základě toho objedná u recepční pronájem bazénu za účelem natáčení.
 2. Termín je nutné zamluvit nejméně 8 dní předem, platba musí být provedena před vstupem do bazénu. Tuto službu mohou čerpat pouze klienti střediska Aquacentrum Delfínek, kteří se na recepci prokáží čipovou kartou na aktuálně probíhající kurzy.
 3. Vstup do prostor bazénové haly je možný teprve ve chvíli, na kterou je pronájem stanoven. V jiném čase je vstup do prostor bazénové haly přísně zakázán, jelikož by mohlo dojít k rušení právě probíhajících lekcí. Při překročení stanoveného času, musí být zaplacen doplatek.
 4. Nájemce se musí před prvním vstupem do bazénu seznámit s návštěvním řádem vodní zóny, musí se jím řídit a zajistit, že tato nařízení budou dodržovat i další osoby, které budou v bazénu.
 5. Všichni, kteří budou vstupovat do vody, musí dodržovat hygienická nařízení. Před vstupem do vody se musí všichni důkladně umýt mýdlem a osprchovat (viz. návštěvní řády). V opačném případě jim nebude natáčení z hygienických důvodů umožněno. Personál střediska Delfínek má právo kontrolovat dodržování návštěvního řádu – zejména dodržování hygienických a bezpečnostních nařízení.
 6. Za bezpečnost osob v bazénu, bazénové hale a přilehlých prostorách zodpovídá osoba, která si bazén pronajala (kameraman). V případě zněčistění bazénu musí nájemce ihned nahlásit na recepci!
 7. Po domluvě je možné nájemci zdarma zapůjčit na dobu pronájmu plavecké pomůcky a hračky včetně skluzavky.
 8. Natáčení pod vodou v průběhu lekcí pořádaných Aquacentrem Delfínek není možné z důvodu narušení průběhu lekce a kurzu. Natáčet v průběhu lekce pořádané Aquacentrem Delfínek je možné pouze ze břehu bazénu a po předchozí domluvě se cvičitelkou. Natáčení nesmí rušit průběh lekce.
 9. Kameraman musí mít souhlas všech natáčených!
 10. Podrobnosti týkající se záznamu řeší zájemce o natáčení výhradně s kameramanem.
 11. V případě zájmu je možné se poradit se cvičitelkou (cvičitelkami) o výběru prvků vhodných pro zařazení na záznam.