• Sauna volných míst 45
  • Počet lidí v areálu 0

POHYBOVKY PRO DĚTI

Pohybovky jsou sportovní kroužek vhodný pro holky i kluky ve věku od 3 do 5 let. Je určen pro všechny, kteří mají rádi pohyb, hry a chtějí poznat nové kamarády.
U dětí předškolního věku postupně a nenásilnou formou pomáháme rozvoji všestranných pohybových dovedností. Zdokonalujeme přirozená cvičení, kam patří chůze, běh, lezení, plazení, házení, skok, kotoul, chytání. V hodinách využíváme pomůcky jako jsou švihadla, ovebally, velké i malé míče, obruče a mnoho dalšího. Cvičení jsou zábavná, tak aby děti měly pořád pocit, že je vše hra, soutěž a my je tak zároveň učíme, jak cviky správně provádět, aby využily své pohybové schopnosti, rychlost, obratnost atd. a měly chuť se zlepšovat.
Pohybovky představují skvělou průpravu pro správné držení těla. Pořádně protáhneme tělo, podpoříme jemnou i hrubou motoriku, naučíme se koordinovat své pohyby a vnímat vlastní tělo.

Kapacita lekce je 10 dětí.

Od 11.9.2023 cvičíme vždy v PONDĚLÍ v časech 16.00 – 16.45 a 17.00 – 17.45

Cena lekce 135,-/45minut. Rezervace nutná na recepci Aquacentra DELFÍNEK.

 

POHYBOVKY pro nejmenší aneb cvičím s MÁMOU, TÁTOU

Cvičení je vhodné pro děti 1,5 – 3 roky, které již chodí. Zpočátku cvičí s dětmi rodiče, podle příkladu instruktora, později zvládají děti pohyb samy.

Kombinací pohybu a hudby cvičí rodiče spolu s dětmi speciálně vybrané cviky vedoucí ke stimulaci jejich psychomotorického rozvoje. Program je zaměřen na celkový rozvoj v oblasti pohybové, výtvarné, hudební, sociální a rozumové.

Pomocí písniček a říkadel rozvíjíme:

  • Bystření zraku, sluchu, hmatu a dalších smyslů
  • Koordinaci pohybů a jemnou motoriku
  • Vnímání vlastního těla a svého okolí
  • Rozeznávání barev a tvarů
  • Sebevyjádření
  • Ranou socializaci
  • Spolupráci, komunikaci a sdílení

Jedna lekce zahrnuje 45minut cvičení. Děti jsou rozděleny do skupinek dle věku a psychomotorických schopností po 10 až 12 dětech.

Od 13.9.2023 cvičíme vždy ve STŘEDU v časech 10.00 – 10.45 a 11.00 – 11.45

Cena lekce 135,-/45minut. Rezervace nutná na recepci Aquacentra DELFÍNEK.

 

JÓGA PRO DĚTI

Program připravujeme